Archive for February, 2007

El Linux Journal parla de CLAM

February 21, 2007

Recentment hem descubert un article a la revista Linux Journal que parla sobre CLAM.

Continua llegint per veure el que el Dave Phillips explica sobre CLAM i les seves aplicacions (està en anglès). És un molt bon feedback!

(more…)

El Linux Journal habla de CLAM

February 21, 2007

Recientemente hemos descubierto un artículo en el Linux Journal que habla de CLAM.

Continúa leyendo para ver lo que Dave Phillips dice sobre CLAM i sus aplicaciones (en inglés). Es un excelente feedback!

(more…)

Linux Journal on CLAM

February 21, 2007

We recently discovered a not-so-new article in the Linux Journal with a review of CLAM.

Read on to see what Dave Phillips says about CLAM and its apps. It’s really good feedback!

(more…)

CLAM 0.98

February 13, 2007

Mac

Ens fa goig anunciar la publicació de CLAM 0.98 alias ‘Mac torna per quedar-se’.

Aquesta és la primera versió desenvolupada fora del MTG ja que els desenvolupadors principals ara treballen al GTI, també a la Universitat Pompeu Fabra. En aquest nou context volem agraïr a tota la gent del MTG que ha contribuït a fer créixer CLAM.

Gran part del treball ha estat tenir la compilació, el testeig i l’empaquetat funcionant correctament a Mac. El resultat, instal.lables en forma de DMG’s per les tres applicacions, el teniu a la secció de descarregues per Mac de la web. Volem agrair especialment l’ajuda d’en Christopher Tignor, Volker Schumacher, Eduard Aylon i Stéphane Letz.

A banda del treball en MacOS, aquesta versió també inclou integració al KDE del NetworkEditor i el Prototyper que permet obrir els fitxers de networks des del Konqueror), MFCC’s afegides a l’exemple d’extractor de l’Annotator, i uns quants bugfixes (gràcies, James pels report).

El mòdul FLTK ja no es compila per defecte i el treurem definitivament a la següent versió. Feu una ullada llista de canvis.

La pròxima versió es centrarà en correcció d’errades de cara a la 1.0. O sigui, que, sisplau, proveu-la i feu tants informes d’errors com pogueu.

Advertisement

CLAM 0.98

February 13, 2007

Mac

Nos es grato anunciar la publicación de CLAM 0.98 alias ‘Mac vuelve para quedarse’.

Esta es la primera versión desarrollada fuera del MTG ya que los desarrolladores principales trabajan ahora en el GTI. En este nuevo contexto queremos agradecer a la gente del MTG que ha contribuido a hacer crecer CLAM.

La mayor parte del trabajo en esta versión se ha centrado en tener la compilación, testeo i empaquetado en la plataforma MacOS funcionando correctamente. El resultado, DMG’s para las tres aplicaciones, lo podeis encontrar en la sección de descargas para Mac de la web. Esto ha sido posible gracias a la ayuda de Christopher Tignor, Volker Schumacher, Eduard Aylon y Stéphane Letz. Gracias a todos.

A parte de soporte a MacOS, esta versión también incluye integracion en KDE del NetworkEditor y el Prototyper que permite abrir los ficheros de networks desde el Konqueror), el ejemplo de extractor del Annotator incluye ahora MFCCs y se han corregido algunos bugs (gracias, James, por los informes de errores).

El módulo FLTK ya no se compila por defecto y lo quitaremos definitivamente en la siguiente versión. Echadle un ojo a la lista de canvios.

La próxima versión se centrará en la corrección de errores de cara a la 1.0. O sea, que, por favor, probadla y haced tantos informes de errores como podais.

CLAM 0.98

February 13, 2007

Mac

We are glad to announce CLAM 0.98 a.k.a. ‘Mac is here to stay’.

This is the first release not developed within the MTG since its main developers now work at the GTI, also at the Universitat Pompeu Fabra. Still, CLAM is very indebted to the MTG people.

Most of the work has been on having stable building, testing and packaging on Mac. Check out the MacOS download section on the web for applications DMG’s. We have received valuable and stimulating input for the MacOS build from Christopher Tignor, Volker Schumacher, Eduard Aylon and Stéphane Letz. Thank you all for your help.

Apart from MacOS build, this release features KDE integration for NetworkEditor and Prototyper (so you can open network files from Konqueror), MFCC’s added to Annotator’s extractor example, and several fixes (thanks James).

FLTK module has been dropped and it is not being compiled by default. It will be completely removed on the next release. Check out the changelogs for more details.

Next release will consist mainly on bugfixing towards 1.0, so please tests and report as many bugs as possible.

CLAM en la IEEE Software Magazine

February 8, 2007

En la edición de Enero/Febrero de la revista IEEE Software Magazine se puede encontrar una presentación, no demasiado técnica de CLAM. El artículo también hace un resumen del estado de desarrollo de otras herramientas libres para el áudio y la música.

De momento, solo se puede acceder al pdf si tienes acceso a IEEE XPlore.

CLAM a la conferència OPEN

February 8, 2007

El desenvolupador de CLAM Xavier Amatriain, prendrà part de la propera conferència UCDarnet a la universitat UCLA els dies 9 i 10 de Febrer de 2007. La conferència que porta per títol OPEN, reunirà artistes i investigadors del sistema UC per parlar sobre el tema de les pràctiques del software lliure. En aquesta xerrada el Xavier presentarà les últimes funcionalitats de CLAM

OPEN UC DARnet Open Source Sound, Image, and Electronics Friday/Saturday, February 9 & 10, 2007 EDA, Broad Art Center, UC Los Angeles.

CLAM at OPEN conference

February 8, 2007

CLAM developer Xavier Amatriain, will take part in the upcoming UCDarnet conference at UCLA on 9- 10 February, 2007. The conference, titled OPEN, will gather artist and researchers from the UC system around the topic of free and open source software practices. In his talk Xavier will be presenting latest CLAM features

OPEN UC DARnet Open Source Sound, Image, and Electronics Friday/Saturday, February 9 & 10, 2007 EDA, Broad Art Center, UC Los Angeles.

CLAM a la IEEE Software Magazine

February 8, 2007

A l’edició de Gener/Febrer del IEEE Software Magazine es pot trobar una presentació (no molt tècnica) de CLAM. L’article també fa un resum de l’estat del desenvolupament d’eines d’audio i música de software lliure.

De moment, només es pot accedir al pdf si tens accés a IEEE XPlore.